Līvu ceļš

Ilustrācija Līvu ceļam

Līvu zemes ceļš gar jūras malu savienojis Ventspili ar Salacgrīvu vismaz kopš 16. gadsimta. Te vienus ceļus ar senajiem kuršiem un latgaļiem staigājot, līvu valoda nemanot ieaudusies latviešu valodā, paliekot vienmēr klātesoša.