Daugavas ceļš

Ilustrācija Daugavas ceļam

Galvenais ūdensceļš, centrālā artērija, saite ar citām tautām un kultūrām, bet varbūt vēl vairāk pašiem ar savējo. Kā atzars ceļam „no varjagiem uz grieķiem” upe kā tirdzniecības ceļš uzplauka vikingu laikā, laika gaitā kļūstot arī par cīņu vietu un iemeslu, preču vedējiem kalpoja līdz pat Pirmajam pasaules karam.

Kultūras ministrijas, Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds logotips. Ieguldījums Tavā nākotnē.