Paldies par piedalīšanos! Spēle “Atrastā Latvija” noslēdzās 5. septembrī. Uzvarētāji tiks publicēti sadaļā “Spēles noteikumi” 10. septembrī, balvas lūgums saņemt līdz 24. septembrim.

Daugavas ceļš

Galvenais ūdensceļš, centrālā artērija, saite ar citām tautām un kultūrām, bet varbūt vēl vairāk pašiem ar savējo. Kā atzars ceļam „no varjagiem uz grieķiem” upe kā tirdzniecības ceļš uzplauka vikingu laikā, laika gaitā kļūstot arī par cīņu vietu un iemeslu, preču vedējiem kalpoja līdz pat Pirmajam pasaules karam.

Kultūras Ministrija