Paldies par piedalīšanos! Spēle “Atrastā Latvija” noslēdzās 5. septembrī. Uzvarētāji tiks publicēti sadaļā “Spēles noteikumi” 10. septembrī, balvas lūgums saņemt līdz 24. septembrim.

Gaismas ceļš

Ceļš, kura pirmsākumi meklējami 14. gadsimtā, simbolizē vietu, kur kultūra, zinātne un politika ieguvušas jaunu, būtisku nozīmi. Te radies Bībeles tulkojums, veidojušās pirmās latviešu skolas, darbojušās brāļu draudzes un hernhūtieši, dzīvojuši latviešu kultūras, zinātnes un sabiedriskie darbinieki.

Kultūras ministrija