Kolkas Lībiešu saieta nams

object-info

Objekta apraksts

Kolkas Lībiešu saieta nams ir īpaša vieta Kurzemes jūrmalā, kur kopā darbojas pašvaldība un sabiedriskās organizācijas, lai iepazīstinātu iedzīvotājus un Kolkas viesus ar lībisko mantojumu. Šeit var gūt ieskatu Ziemeļkurzemes lībiešu kultūrā, tradicionālajās nodarbēs, valodas skanējumā un piekrastes kultūrvēsturiskajā mantojumā. Nams veidots kā daudzfunkcionāls centrs, un tajā zem viena jumta apvienojas muzejiskas vērtības (izstādēs, ekspozīcijā), tūrisma informācijas centrs un neformālās izglītības/pašattīstības centrs. Sadarbībā ar vietējām nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem nams tiek piepildīts gan ar informatīvu, gan materiālu saturu, kas to padara par interesantu un neatkārtojamu apmeklējuma objektu.

Apskates objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Nama teritorijā nav speciāli marķēta stāvvieta viesiem ar kustību traucējumiem. Plašas durvis, nav sliekšņu. Pieejamas pielāgotas labierīcības. Apskatāma ekspozīcija, izstādes un vēsturiski objekti.
object-imporvements

Projekta ietvaros veiktie uzlabojumi

Projekta ietvaros, lai nodrošinātu ēkā kvalitatīvu pakalpojumu izveidi, Kolkas Lībiešu saieta namā tika iegādātas mēbeles un aprīkojums.

Projekta kopējās izmaksas ir 15 511,63 eiro, no tām 13 184,88 eiro ir ERAF finansējums, un 2326,75 eiro ir valsts un pašvaldības finansējums.

Projektu īstenoja Dundagas novada pašvaldība.

object-address

Adrese

«Pastnieki», Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275

object-work-hours

Darba laiks

Darba laiks tūrisma sezonā (no maija vidus līdz oktobrim)

Katru dienu 8:30-17:00

 

object-entrance-fee

Ieejas maksa

Nav

object-getting-there

Nokļūšanas iespējas

Ar kājām un personisko transportu, sabiedriskais transports – autobuss līdz Kolkai.

object-important-info

Svarīgi zināt

Visu gadu ir iespēja gūt ieskatu Ziemeļkurzemes lībiešu kultūrā, tradicionālajās nodarbēs, valodas skanējumā un piekrastes kultūrvēsturiskajā mantojumā. Var organizēt un apmeklēt kultūras pasākumus, seminārus, mācības, izstādes, kā arī saņemt tūrisma informāciju.

Ekskursijas ar gida stāstījumu iepriekš jāpiesaka. Objekts ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem.

object-contacts

Kontaktinformācija

Blogere Solveiga Kaļva iesaka:

Blogere Solveiga Kaļva iesaka:

Piedzīvojis raibu vēsturi, senais nams atdzimis un tagad pulcē lībiešus, viņu pēctečus un ceļotājus. Te var apjautāties par īstā dzintaru vēja notveršanas noslēpumiem, iepazīt košo lībiešu tautastērpu modi, noskaidrot “savu” vārdu pēc lībiešu kalendāra, kā arī saprast, ka būt par lībieti var arī sirdī bez atbilstošiem radurakstiem.   

Apskatīt ierakstu Fill 1 Copy 3