Gāliņciema bibliotēka – daudzfunkcionālais centrs

object-info

Objekta apraksts

Gāliņciema bibliotēka atrodas Gāliņciemā, kas ir viens no dzīvojamajiem rajoniem Ventspilī, Ventas kreisajā krastā, kas mūsdienās arvien aug – to par savu mājvietu izvēlas ģimenes, kas šeit ceļ savas mājas. Bibliotēka šai apkaimē darbojas kopš 1954. gada. Tā savulaik tapa pēc rakstnieka, tā laika Ventspils bibliotēkas pārziņa, Gāliņciema iedzīvotāja Herberta Dorbes iniciatīvas, lai ceļš pēc grāmatām iedzīvotājiem nebūtu jāmēro uz pilsētu.

Sākumā bibliotēka atradās Mācītājmuižā, bet, kad apstākļi tajā kļuva darbam pavisam nepiemēroti, kopš 2003. gada bibliotēka atradās 90 kvadrātmetrus plašās telpās blakus vietējam doktorātam.

Gāliņciema bibliotēkas aktīvā darbība un regulāri rīkotie pasākumi, kas pulcēja arvien vairāk apmeklētāju, radīja nepieciešamību pēc jaunām, plašākām telpām, kur piedāvātu ne tikai bibliotēkas pakalpojumus, bet kas kalpotu arī kā Gāliņciema sabiedriskais centrs, vieta, kur notiek koncerti, izstādes, izrādes, vieta, kur saturīgi pavadīt brīvo laiku. Ideju par Gāliņciema sabiedriskā centra būvniecību Ventspils pilsētas domē atbalstīja 2013. gadā.

Jaunā Gāliņciema bibliotēkas ēka ir 620 kvadrātmetrus liela, tajā atrodas plaša telpa bibliotēkas krājuma izvietošanai, zāle, kurā iespējams organizēt dažādus pasākumus, kā arī vieta brīvpieejas datoriem un atsevišķa zona bērniem un jauniešiem.

Jaunajai ēkai ir stikla fasāde. Rietumu pusē izveidota terase, ar skatu uz Gāliņciema dižkokiem. No liektiem koka paneļiem veidotajā kodolā, kas atrodas atvērta tipa telpas centrā ir izvietotas palīgtelpas.

Pieejams ratiņkrēslā – pie ieejas speciāli marķēta stāvvieta viesiem ar kustību traucējumiem. Durvis atveras automātiski, piespiežot pogu. Ēka vienā stāvā. Ir pielāgotas labierīcības.

object-imporvements

Projekta ietvaros veiktie uzlabojumi

Projekta ietvaros ir izveidots jauns, daudzfunkcionāls pakalpojumu, kultūras mantojuma un sabiedriskā centra objekts ar nepieciešamo infrastruktūru bibliotēkas pakalpojumu un daudzveidīgu kultūrizglītojošu pasākumu nodrošināšanai, sniedzot ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā, ir izveidoti 6 jauni pakalpojumi, kas saistīti ar tradicionālā dzīvesveida un savdabības saglabāšanu tādās jomās kā ventiņu valoda un folklora, seno arodu prasmes, literatūra un rakstniecība, kultūras un dabas mantojuma apzināšana un saglabāšana
un ir atjaunota degradēta teritorija.

Gāliņciema bibliotēkas jaunās ēkas būvniecība sākās 2020. gada novembrī un noslēdzās 2022. gada beigās. Ēku būvēja SIA “AMATNIEKS”. Ēkas būvprojektu izstrādāja SIA “SARMA & NORDE Arhitekti”, ko pašvaldība izraudzījās no publiskā metu konkursā iesniegtajiem 14 priekšlikumiem. Savukārt būvdarbu uzraudzību veica SIA “Būves un būvsistēmas” norīkots sertificēts speciālists.

Projekta “Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā” Nr.5.5.1.0/19/I/001 kopējās attiecināmās izmaksas ir 2,8 miljoni eiro, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda  līdzfinansējums ir  2,38 miljoni eiro jeb 85%, valsts budžeta dotācija 84 tūkstoši eiro jeb 3% un pašvaldības budžeta līdzekļi 337 tūkstoši eiro jeb 12%. Projektu ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalstu īstenoja Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” sadarbībā ar pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”.

object-address

Adrese

Kuldīgas iela 138, Ventspils
object-work-hours

Darba laiks

PIRMDIENA 10:00 – 18:00
OTRDIENA 10:00 – 18:00
TREŠDIENA 11:00 – 19:00
CETURTDIENA 10:00 – 18:00
PIEKTDIENA 10:00 – 18:00
SESTDIENA 10:00 – 16:00
 SVĒTDIENA Slēgts
object-entrance-fee

Ieejas maksa

NAV

object-getting-there

Nokļūšanas iespējas

Pie bibliotēkas ir izveidota auto stāvvieta, no pilsētas centra līdz Gāliņciema bibliotēkai ir iespējams nokļūt ar kājām 20 min. vai autobusiem Nr. 3 un Nr.4

object-important-info

Svarīgi zināt

Bibliotēkas pakalpojumus var ērti izmantot arī cilvēki ar redzes traucējumiem, jo kopš šī gada jūlija bibliotēkā integrēts līdzšinējais Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiālbibliotēkas krājums.
object-contacts

Kontaktinformācija

Tālr.: 636 24485

E-pasts: [email protected]