Pelēkā kāpa Ventspils dienvidrietumu rajonā

object-info

Objekta apraksts

Ventspilī, Saulrieta ielas galā izveidota pieeja jūrai un saudzīga pelēkās kāpas šķērsošanas iespēja. Pelēkās kāpas zona ir Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija.

Tipiskās augu sugas pelēkajā kāpā ir zilganā kelērija, smilts grīslis, mazais mārsils, pļavas silpurene, kā arī sūnas sirmā sarmenīte un noras vijzobe. Retāk šeit sastopama arī Gmelina alise, smiltāja neļķe un sīkziedu plaukšķene. Pelēkajās kāpās ar krūmiem un kokiem sastopami atsevišķi koki, krūmi vai to grupas, vietām veidojas sīkkrūmu grupas. Visbiežāk sastopamie koki šādās kāpās ir parastā priede, Zviedrijas kadiķis un smiltāja vītols. Retāk sastopams arī Pallasa sausserdis un vilku kārkls.

object-imporvements

Projekta ietvaros veiktie uzlabojumi

Saulrieta ielas galā un Jūrmalas parkā izveidota jauna iela ar apgaismojumu un lietusūdens kanalizāciju, kā arī jauni grants seguma apvienotie gājēju un velobraucēju celiņi. Radīts stāvlaukums 60 automašīnām, tajā skaitā četras autostāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem un divas ģimenēm ar bērniem. Teritorija papildināta ar jauniem kokaugu stādījumiem, soliņiem un atkritumu urnām, kā arī izbūvētas divas jaunas pieejas ar koka laipām uz jūru.

Projekta kopējās izmaksas ir 846 699,86 eiro, no tām 719 694,87 eiro ir ERAF finansējums, 127 004,99 eiro ir valsts un pašvaldības finansējums.

Projektu īstenoja Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils muzejs”.

object-address

Adrese

Saulrieta iela, Ventspils

object-work-hours

Darba laiks

24 h

object-entrance-fee

Ieejas maksa

Nav

object-getting-there

Nokļūšanas iespējas

Ar kājām, privāto vai sabiedrisko transportu, kas ved uz Ventspili.

Pieejams stāvlaukums automašīnam, pieeja jūrai pa jaunizveidotajām laipām, šķērsojot pelēko kāpu.

object-contacts

Kontaktinformācija

Blogere Solveiga Kaļva iesaka:

Blogere Solveiga Kaļva iesaka:

Labiekārtoti koka celiņi līkumo pāri Pelēkās kāpas raibajai un paugurainajai mugurai, aizvedot teju līdz pašai jūrai, kuras krastā plešas īsta akmeņu kolekcionāru paradīze! Pat nočāpojot gar visu Latvijas jūras piekrasti, nekur citur neatrast tik skaistus un daudzveidīgus oļus kā Ventspilī!

Apskatīt ierakstu Fill 1 Copy 3