Rojas brīvdabas estrāde

object-info

Objekta apraksts

Rojas estrāde ir pilnībā no jauna izbūvēta, lai varētu nodrošināt novada iedzīvotājiem un viesiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu. Brīvdabas kultūras pasākumu apmeklētāju skaitam pieaugot, bija aktuāla pastāvīgas un labiekārtotas pasākumu norises vietas radīšana. Jaunizbūvētajā Rojas estrādē izveidota daudzveidīga brīvdabas pasākumu programma, saskaņā ar tās stratēģiju. Estrādē notiek izrādes, koncerti, balles, kino seansi, bērnu un ģimeņu pasākumi, kā arī skolu izlaidumi, semināri, konferences, salidojumi, korporatīvie u.c. pasākumi un dažādu mākslinieku darbu izstādes.

Ēka būvēta kā atklāta tipa celtne ar jumtu visā tās garumā, skatuves izmērs ir 27×16 metri. Teritorija ir bruģēta un ļoti plaša – estrādē ir 1000 sēdvietu un 1000 stāvvietu.

Estrāde darbojas no maija līdz oktobrim, bet īpašos gadījumos sezona var tikt pagarināta.

object-imporvements

Projekta ietvaros veiktie uzlabojumi

Projekta gaitā veikta estrādes izbūve un teritorijas labiekārtošana, izbūvēta stacionāra vieta kafejnīcai, kā arī labierīcības apmeklētājiem.

Kopējās estrādes izveides izmaksas ir 3 328 610,76 eiro, no tiem ERAF ieguldījums ir 600 000,00 eiro, un valsts un pašvaldības finansējums 2 728 610,76 eiro.

Projektu īstenoja Rojas novada dome.

object-address

Adrese

Jūras iela 10, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264

object-work-hours

Darba laiks

24 h

object-entrance-fee

Ieejas maksa

Ieejas maksa atkarīga no pasākumiem. Estrādes apskate ir bez maksas.

object-getting-there

Nokļūšanas iespējas

Ar kājām vai personisko transportu, ar sabiedrisko transportu, kas kursē uz Roju.

object-important-info

Svarīgi zināt

Informācija par estrādi pieejama www.roja.lv un Rojas kultūras centra, Rojas brīvdabas estrādes sociālos tīklos.

object-contacts

Kontaktinformācija

Rojas kultūras centrs:

29646228, 29196478, 26135115

Blogere Solveiga Kaļva iesaka:

Blogere Solveiga Kaļva iesaka:

Roja izslavēta tuvu un tālu ar dažādiem pasākumiem, jo īpaši ar krāšņajiem Zvejnieku svētkiem, taču līdz šim Rojā nebija savas estrādes. Tagad ir! Un vēl kāda! Stalta un varena tā lepni aicina uz smalkiem koncertiem mūzikas gardēžiem. Staigājot starp skatītāju rindām, izloki balsi un novērtē labo akustiku! Uzkāp arī līdz pašai pēdējai rindai un parunā pret sienas paneļiem! Kā skan?

Apskatīt ierakstu Fill 1 Copy 3
Kultūras ministrijas, Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds logotips. Ieguldījums Tavā nākotnē.