Skultes pludmale no Lauču dižakmens līdz Vārzu pludmalei

object-info

Objekta apraksts

Teritorija atrodas Limbažu novadā Skultes pagastā, tā ir 5,9 km gara un aptuveni 30 m plata jūras piekraste, kurai ir ērta piekļuve no A1 autoceļa Rīga – Igaunijas robeža. Šeit izvietojusies publiskā peldvieta “Vārzas” un aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Lauču dižakmens”.

Šeit izveidota informatīvi izglītojoša taka no “Vārzu” publiskās peldvietas līdz Lauču dižakmenim, pieejami stendi par Lauču dižakmens izcelšanos, piekrastes ainavas veidošanos un zvejniecības attīstību, norādes, soliņi, koka laipa.

Izveidotas arī atpūtas zonas pludmalē – sauļošanās, sporta aktivitātēm un bērnu rotaļām. Pieejams informācijas centrs ar aprīkojuma nomu un labierīcības.

object-imporvements

Projekta ietvaros veiktie uzlabojumi

Izveidota informatīvi izglītojoša taka no “Vārzu” publiskās peldvietas līdz Lauču dižakmenim, uzstādīti stendi par Lauču dižakmens izcelšanos, piekrastes ainavas veidošanos un zvejniecības attīstību, norādes, soliņi, atkritumu konteineri, uzstādītas saliekamas koka laipas piekļuvei pludmalei. Veikta operatīvā transporta nobrauktuves izbūve, izveidota būve glābšanas postenim, tūrisma informācijas punktam un inventāra nomai, labierīcības, stacionāras pārģērbšanās kabīnes un velo novietnes.

Pludmalē iekārtota vieta atpūtai – sauļošanās, sporta aktivitāšu, bērnu sektora zonas.

Projekta kopējās izmaksas ir 367 223,10 eiro, no tām 202 869,50 eiro ir ERAF finansējums, bet 164 353,60 eiro ir valsts un pašvaldības finansējums.

Projektu īsteno Limbažu novada pašvaldība.

object-address

Adrese

“Jūras piekrastes josla”, “Sudrabiņi – Sēklīši”, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV – 4025

object-work-hours

Darba laiks

24 h

object-entrance-fee

Ieejas maksa

Nav

object-getting-there

Nokļūšanas iespējas

Ar kājām un personīgo transportu, sabiedrisko autobusu, kas pārvietojas par A1 šoseju.

object-contacts

Kontaktinformācija

Pārvaldes vadītājs:

64065150, 26374786

[email protected]

Blogere Solveiga Kaļva iesaka:

Blogere Solveiga Kaļva iesaka:

Pašā jūras krastā apmierināts zviln Lielais Lauču akmens, bet maķenīt uz Rīgas pusi – Mazais Lauču akmens. Abus akmeņus savieno koka laipiņa, tāpēc pat ceļotāji vissmalkākajos apavos var aplūkot šos dabas mākslas darbus. Piesēdi pludmalē un smelies akmeņu mieru, ieklausies vējā, kaijās un strautiņa čalošanā!

Apskatīt ierakstu Fill 1 Copy 3