Vērgales muižas komplekss

object-info

Objekta apraksts

Vērgales muižas komplekss vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un viens no savdabīgākajiem ampīra stila muižas kompleksiem Kurzemē. Vērgale ar vārdu “Virgenare” pirmo reizi dokumentos minēta 1253. gada 4. aprīlī saistībā ar Kurzemes teritoriju dalīšanu starp Kurzemes bīskapu Heinrihu un Vācu ordeni. Muižas pils celta kā Ugāles barona fon Bēra medību pils 1837. gadā. Pils izveidota kā divstāvu garenbūve ar augstu cokolstāvu, četrslīpu jumtu un diviem četrkolonu portikiem, kuru frontonos ievietoti Bēru dzimtas ģerboņi un dekoratīvas rozetes.

Ap muižu ir skaists parks. Pašreiz pilī atrodas Vērgales pamatskola, klētī iekārtots kultūras nams, pārvaldnieka dzīvoklī pagasta padome, kalpotāju dzīvojamā ēkā atrodas bibliotēka, zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinets. Vērgales muzejs darbojas bijušajā spirta darītavā – brūzī. Ēkā saglabājies viens no lielākajiem manteļskursteņiem Kurzemē.

Muzejā tiek vadītas vietējās vēstures stundas un organizētas ekskursijas pa muižas kompleksu.

Lasīt vairāk Aizvērt Fill 1 Copy
object-imporvements

Projekta ietvaros veiktie uzlabojumi

Projekta gaitā tika veikta Vērgales kultūras nama, pagastmājas un muzeja ēku fasādes atjaunošana, apkārtnes labiekārtošana, pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lietusūdens novadsistēmas renovācija.

Vērgales muižas kompleksa kopējās izmaksas 235 809,25 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 188 211,15 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 8 842,87 eiro, pašvaldības budžeta finansējums  38 755,23 EUR.

Projektu īstenoja Pāvilostas novada pašvaldība.

object-address

Adrese

Muzejs “Dīķenieki”, Vērgale

object-work-hours

Darba laiks

No 1. septembra līdz 31. maijam

Pirmdiena – Piektdiena 10:00 – 13:00

Sestdiena, Svētdiena – brīvs

No 1. jūnija līdz 30. augustam

Trešdiena – Svētdiena 10:00-13:00

Pirmdiena, Otrdiena – Brīvs

object-entrance-fee

Ieejas maksa

€ 3.00 – pieaugušajiem

€ 1.50 – pensionāriem un studentiem

€ 1.00 – bērniem

Pirmsskolas vecuma bērniem – ieeja brīva

 

 

object-getting-there

Nokļūšanas iespējas

Ar personisko transportu, kājām, divriteni. Sabiedriskais transports, kas kursē maršrutos Liepāja-Pāvilosta, Liepāja-Ventspils, caur Vērgali.

object-important-info

Svarīgi zināt

Ir iespējams pieteikt gidu visam Vērgales muižas kompleksam – muzeja vadītāja Mirdza Sīpola 29338335

object-contacts

Kontaktinformācija

Vērgales pagasta muzejs, arī vietējais gids 29338335

Runču ģimene iesaka:

Runču ģimene iesaka:

Savdabīgais ampīra muižas komplekss ar vētrainu vēsturi. 19. gadsimta parkā joprojām kūsā vētraina dzīve koku galotnēs putnu ligzdās.

Apskatīt ierakstu Fill 1 Copy 3