Valmieras Ziloņu iela

object-info

Objekta apraksts

Ziloņu ielas nosaukumā nav meklējama saistība ar lielajiem silto zemju dzīvniekiem, bet ar Valmieras aizsargbūvi – Zilo bastionu (Blaue Bastion). Bastiona vietā 19. gadsimtā izveidoto ielu nosauc par Zilā bastiona ielu (Blaue Bastion Strasse), 20. gadsimta sākuma Valmieras plānā mērnieks ielas nosaukumu vienkāršo uz Zilo ielu (Blaue Strasse). Bet valmieriešu mutēs tā jau pārdēvēta par Ziloņu ielu, un Pirmā pasaules kara gados iela arī oficiāli ieguva šo neparasto nosaukumu.

Apskates objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 100 metru attālumā no apskates objekta atrodas automašīnu stāvvietas. Nav speciāli marķēta stāvvieta viesiem ar kustību traucējumiem.

object-imporvements

Projekta ietvaros veiktie uzlabojumi

Valmieras Ziloņa iela izveidota kā daudzfunkcionāla telpa atpūtai, kultūras un mākslas pasākumu norisei, saglabājot  un attīstot teritorijai piemītošās vēsturiskās, dabas un ainaviskās vērtības.

 

Valmieras vēsturiskā centra atjaunošanā (Valmieras pilsdrupas, Vecās aptiekas ēkas komplekss, Ziloņu iela) veikti ieguldījumi ieguldījumi EUR 5 843 825,81 apmērā. No tiem: ERAF finansējums – EUR 3 100 000 ; valsts budžeta dotācija – EUR 109 411,77 ; pašvaldības finansējums – EUR 2 634 414,04 .

object-address

Adrese

Valmiera, Ziloņu iela

object-work-hours

Darba laiks

Pieejams visu laiku

object-entrance-fee

Ieejas maksa

Bez maksas.