Liepājas vēsturiskā centra pludmale

object-imporvements

Projekta ietvaros veiktie uzlabojumi

Projekta ietvaros tika veikta Baltijas jūras piekrasti raksturojošās ainavas – Liepājas vēsturiskā centra pludmales pieejamības publiskās infrastruktūras pārbūve un publiskās ārtelpas attīstīšana, pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu, pludmali un labiekārtojot pieguļošo teritoriju – pārbūvējot gājēju laipas, uzstādot sanitārtehnisko aprīkojumu un labiekārtojuma elementus.

Veikti ieguldījumi EUR 1 749 976,23 apmērā, no tiem:
ERAF finansējums – EUR 1 246 717
valsts budžeta dotācija – EUR 55 002,22
pašvaldības finansējums – EUR 448 257,01

object-work-hours

Darba laiks

Pieejama visu laiku.

object-getting-there

Nokļūšanas iespējas

Liepāhjā var nokļūt ar automašīnu vai sabiedrisko transportu, savukārt pati pludmale pieejama kājāmgājējiem.

Kultūras ministrija