Liepājas vēsturiskā centra pludmale

object-info

Objekta apraksts

Liepājas pludmale kā populāra peldvieta pazīstama kopš 19. gadsimta sešdesmitajiem gadiem, kad Liepāja veidojās par atpazīstamu kūrortpilsētu un bija iecienīta veselības uzlabošanas vieta Eiropas un Krievijas aristokrātiem, tostarp Krievijas caram.

Līdz pat šai dienai Liepājas pludmale ir iecienīts atpūtnieku galamērķis. Pludmale piesaista ar tās neparasti baltajām un smalkajām smiltīm. Liepājas vēsturiskā centra pludmale ir aptuveni 1,2 km gara un pludmales josla bezvēja laikā ir aptuveni 50-80 metru plata.

Vasarā jau kopš 2001.gada pludmalē plīvo Zilais karogs, kas apliecina, ka pludmale atbilst kritērijiem, kas attiecas uz ūdens kvalitāti, piekrastes kvalitāti, drošību, pakalpojumu, vides izglītības pasākumu un informācijas pieejamību. Centrālā pludmale pie glābšanas stacijas ir pielāgota cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem.

object-imporvements

Projekta ietvaros veiktie uzlabojumi

Projekta ietvaros tika veikta Baltijas jūras piekrasti raksturojošās ainavas – Liepājas vēsturiskā centra pludmales pieejamības publiskās infrastruktūras pārbūve un publiskās ārtelpas attīstīšana, pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu, pludmali un labiekārtojot pieguļošo teritoriju – pārbūvējot gājēju laipas, uzstādot sanitārtehnisko aprīkojumu un labiekārtojuma elementus.

Veikti ieguldījumi EUR 1 749 976,23 apmērā, no tiem:
ERAF finansējums – EUR 1 246 717
valsts budžeta dotācija – EUR 55 002,22
pašvaldības finansējums – EUR 448 257,01

object-work-hours

Darba laiks

Pieejama visu laiku.

object-getting-there

Nokļūšanas iespējas

Liepājas vēsturiskā centra pludmale atrodas blakus Jūrmalas parkam. Līdz parkam var nokļūt gan ar personisko automašīnu, velosipēdu vai ejot kājām. No tuvākajām autobusa pieturām Uliha ielā pludmale ir piecu līdz septiņu minūšu gājiena attālumā.