Valmieras pils kultūrvides centrs un ekspozīcija “de Woldemer”

object-info

Objekta apraksts

Kādu 1381. gada dokumentu, kas glabājas Hanzas pilsētas Lībekas arhīvā, rotā dzeltena vaska zīmogs ar senāko Valmieras ģerboni. Tam virsū vārdi – “de Woldemer” – no Valmieras.

“Atslēdz Valmieras vēsturi” – tā aicina Valmieras muzeja jaunā ekspozīcija “de Woldemer”. Tā harmoniski integrēta jaunceltā, mūsdienīgā pilsētbūvnieciskā struktūrā un Valmieras senākajā koka ēkā, ko tautā joprojām dēvē par Veco aptieku. Ēka celta 1735. gadā. Tā ir senākā zināmā Latvijas pilsētu koka dzīvojamā ēka, kas celta īpašā būvtehnikā – guļbūvē krusta pakšos ar guļbaļķu zelmiņiem un zem spārenīcas izvirzītiem profilētiem dziedru galiem.

Valmieras senpilsētas vide atdzīvojusies arī pateicoties restaurācijas darbiem Valmieras pilī, labiekārtotajai pils teritorijai un ārtelpas ekspozīcijai.

Apskates objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Muzejs pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tajā ir izveidots lifts. Pie ēkas izbūvēta uzbrauktuve. Ēkā atrodas pielāgotas labierīcības. Netālu no objekta ir pieejamas autostāvvietas. Specialās stāvvietas tuvākajā stāvlaukumā nav izveidotas. Muzejā ir vairākas audio ekspozīcijas, kuras var izmantot neredzīgi cilvēki. Vājredzīgiem cilvēkiem izveidots informatīvs materiāls ar palielinātu burtu izmēru.

object-imporvements

Projekta ietvaros veiktie uzlabojumi

Iekonservēts Valmieras pils Ziemeļu aizsargmūris un atsegtie ziemeļu-rietumu pagrabu mūri. Uzbūvēts jauns stiklots apjoms, kas organiski sakļaujas ar restaurēto Valmieras senāko koka arhitektūru. Izveidota ekspozīcija par Valmieras 13.–18. gadsimta vēsturi, kas stāsta par Valmieras mūra pili, Hanzu, pilsētnieku pasaules uztveri un sadzīvi. Radīti vairāki jauni muzeja pakalpojumi.

Projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” veikto darbu kopējais finansējums ir 2 042 965,95 eiro, no tā 1 032 900 eiro ir ERAF līdzfinansējums. Projekta “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība” ietvaros Valmieras pils kultūrvides centra izveides kopējais finansējums ir 3 122 006,90 eiro, no tā 1 168 047,65 eiro ir ERAF līdzfinansējums.

object-address

Adrese

Bruņinieku iela 1, Valmiera, LV-4201
object-work-hours

Darba laiks

Ekspozīcija “de Woldemer”

Pirmdien – SLĒGTS

Otrdien – 10:00 – 18:00

Trešdien – 10:00 – 18:00

Ceturtdien – 10:00 – 18:00

Piektdien – 10:00 – 18:00

Sestdien – 10:00 – 18:00

Svētdien – 10:00 – 17:00

object-entrance-fee

Ieejas maksa

Ieejas maksa “de Woldemer”

 • Pieaugušajiem EUR 5.00
 • Skolēniem, studentiem EUR 3.00
 • Ģimenei ar 2 bērniem EUR 7.00

Bezmaksas ieeja (uzrādot apliecību):

 • Pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Valmieras novada izglītības iestāžu audzēkņiem (t.sk. Vidzemes Augstskolas);
 • Skolēniem un skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas;
 • Pensionāriem;
 • Daudzbērnu ģimenēm;
 • Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, 1. un 2. grupas invalīdiem un viņu pavadoņiem;
 • Internātskolu, speciālās izglītības skolu un klašu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem un tos pavadošajām personām;
 • Krīzes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem;
 • Politiski represētajiem;
 • Citu muzeju darbiniekiem;
 • Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
 • Mediju pārstāvjiem, kas ataino norises muzejā;
 • Pašvaldības iestāžu darbiniekiem un pašvaldības uzņemtajām oficiālajām delegācijām un viesiem;
 • Ukrainas iedzīvotājiem.
object-getting-there

Nokļūšanas iespējas

Valmieras muzejs atrodas 15 minūšu gājiena attālumā no autoostas un 30

minūšu gājiena attālumā no dzelzceļa stacijas. Automašīnas aicinām

novietot autostāvvietā, kas atrodas līdzās Valmieras Kultūras centram,

Rīgas ielā 10.

object-important-info

Svarīgi zināt

Ja nepieciešama papildu informācija, aicinām sazināties ar Vēstures nodaļas vadītāju, direktores vietnieci

zinātniskajā darbā – Lieni Rokpelni, +371 64207636,

[email protected]

object-contacts

Kontaktinformācija

“de Woldemer”, telefons – 26179044

“de Woldemer” ekskursijas, telefons – 64207636

E-pasts: [email protected]

Interneta vietne: https://valmierasmuzejs.lv/