Spēles “Atrastā Latvija” noteikumu kopsavilkums

 1. Spēle notiek no 2021. gada 26. maija līdz 5. septembrim.
 2. Lai piedalītos spēlē, jāreģistrējas ar sociālā tīkla “Facebook” kontu vai e-pastu. Saņemot balvu, būs jāuzrāda dokuments, kas apliecina personas identitāti.
 3. Spēles mērķis ir sakrāt pēc iespējas vairāk punktu. Par katra objekta apmeklējumu iespējams saņemt 9 punktus (3 par reģistrēšanos objektā, 3 par objekta vērtējumu, 1 par katru pareizi atbildēto testa jautājumu). Maksimālais punktu skaits spēlē ir 522.
 4. Objekta apmeklējumu iespējams reģistrēt tikai atrodoties tā tiešā tuvumā un sniedzot piekļuvi atrašanās vietas noteikšanai ierīcē. Objektu novērtēt un atbildēt uz jautājumiem var tikai pēc objekta apmeklējuma reģistrēšanas.
 5. Balvu izloze notiks divas reizes – pēc pirmā spēles mēneša un spēles noslēgumā.

Pirmā izloze tiks veikta un uzvarētāji paziņoti 2021. gada 2. jūlijā, un tajā piedalīsies visi, kas līdz 2021. gada 30. jūnijam būs reģistrējušies spēlei un apmeklējuši vismaz vienu objektu. Balvās būs vairāku šīs kampaņas objektu bezmaksas apmeklējumi. 

Ar pirmās izlozes uzvarētāju sarakstu var iepazīties zemāk pievienotajā failā.

Ar katru dalībnieku spēles organizatori sazināsies individuāli, lai vienotos par balvas saņemšanas un izmantošanas kārtību.

Otrā izloze tiks veikta pēc spēles noslēguma un uzvarētāji paziņoti 2021. gada 10. septembrī. Dalībnieki, kas būs sakrājuši vismaz 150 punktus, piedalīsies veicināšanas balvu izlozē, bet tie, kas būs sakrājuši vismaz 300 punktus, piedalīsies galveno balvu izlozē – nakšņošana un brokastis Ungurmuižā, nakšņošana, maltīte un ekskursija Šlokenbekas muižā, lidojums ar “Zērgli” Siguldā.

Galvenās balvas – brokastis un nakšņošanu Ungurmuižā, maltīti, ekskursiju un nakšņošanu Šlokenbekas muižā un tandēmlidojumu ar Zērgli Siguldā izlozēja Kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Pirms piedalies spēlē, lūdzu, iepazīsties ar spēles “Atrastā Latvija” pilnajiem noteikumiem.

Spēles “Atrastā Latvija” noteikumi

Spēles mērķis
Spēle “Atrastā Latvija” (turpmāk – Spēle) tiek rīkota ar mērķi veicināt kampaņas “Atrastā Latvija” objektu apmeklējumu, lai Latvijas iedzīvotāji iepazītos ar Kultūras ministrijas administrētās Eiropas Savienības fondu līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” 1. un 2. kārtā veiktajiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ieguldījumiem Latvijas reģionos esošā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā, aizsargāšanā un attīstībā.

Spēles norises periods
26.05.2021. – 05.09.2021.

Spēles rīkotājs
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, reģistrācijas Nr.90000042963, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364, uzdevumā Spēli rīko SIA “Komunikācijas aģentūra” (turpmāk – Rīkotājs), reģistrācijas numurs 4000352460, juridiskā adrese Blaumaņa iela 5A-7, Rīga, LV – 1011).

Spēles teritorija
Spēles teritorija ir Latvijas Republikas teritorija. Dalībnieki spēlē piedalās, apmeklējot objektus un veicot darbības mājaslapā “atrastalatvija.lv” (turpmāk – mājaslapa).

Dalībnieki
Spēlē var piedalīties tikai fiziskas personas. Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, var piedalīties Spēlē tikai ar vecāku vai likumisko aizbildņu (aprūpētāju) piekrišanu šiem Spēles noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk – Noteikumi). Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un SIA “Komunikācijas aģentūra” darbinieki drīkst piedalīties Spēlē, bet viņi nepiedalās balvu izlozē. Ja Rīkotājs izlozē Spēles dalībnieku, kurš ir šo organizāciju pārstāvis, bet Rīkotājs to nezina, Dalībniekam ir pienākums informēt par šīm darba attiecībām Rīkotāju un atteikties no Balvas saņemšanas, bet Rīkotājam – izlozēt citu Dalībnieku.

Reģistrēšanās spēlei
Lai piedalītos Spēlē, dalībniekiem ir jāreģistrējas, izmantojot savu sociālā tīkla “Facebook” profilu vai e-pastu, kā arī jāsniedz vietnei piekļuve ierīces funkcionalitātei, kas ļauj noteikt tās ģeogrāfisko lokāciju. Reģistrējoties jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, kas pēc tam ir identificējams personu apliecinošā dokumentā (pase vai ID karte), kuru būs jāuzrāda balvas saņemšanas gadījumā. Ja spēles dalībnieks reģistrējies ar lietotāja vārdu, kas ir aizskarošs, diskriminējošs, uz naida kurināšanu vērsts vai ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Spēles Rīkotājs patur tiesības dzēst šāda dalībnieka profilu.

Spēles noteikumi
Spēles mērķis ir sakrāt pēc iespējas vairāk punktu. Punktus var saņemt, apmeklējot kampaņas “Atrastā Latvija” objektus (kopskaitā 58), tos novērtējot, kā arī atbildot uz testa jautājumiem. Apmeklējot objektu un reģistrējot savu apmeklējumu, iespējams iegūt 3 punktus, novērtējot objektu, var iegūt 3 punktus, atbildot uz testa jautājumiem, par katru objektu iespējams iegūt 1 punktu par katru pareizo atbildi, kopumā par visām pareizām atbildēm vienā objektā iespējams iegūt 3 punktus. Maksimālais punktu skaits, kas iegūstams par vienu objektu, ir 9 punkti. Maksimālais Spēlē iegūstamais kopējais punktu skaits ir 522. Ar kopējo spēles gaitā iegūto punktu skaitu dalībnieki var iepazīties savā lietotāja profilā mājas lapā. 10 dalībnieki, kas sakrājuši lielāko punktu skaitu, tiks atspoguļoti mājas lapā, dati tiks atjaunoti reizi nedēļā.

Reģistrēt objekta apmeklējumu iespējams tikai ierodoties objektā uz vietas (atrodoties ne tālāk kā 500 metru rādiusā no objekta), savukārt objektu novērtēt un atbildēt uz testa jautājumiem iespējams pēc apmeklējuma reģistrācijas. Vērtējumu un atbildes uz testa jautājumiem var atzīmēt gan esot objektā uz vietas, gan pēc apmeklējuma.

Spēles balvas un to saņemšana
Spēles gaitā izloze tiks veikta divas reizes.

Pirmā izloze tiks veikta un uzvarētāji paziņoti 2021. gada 2. jūlijā, un tajā piedalīsies visi, kas līdz 30. jūnijam būs reģistrējušies spēlei un apmeklējuši vismaz vienu objektu. Balvās būs vairāku šīs kampaņas objektu bezmaksas apmeklējumi ģimenei (ja pie piedāvājuma nav norādīts citādāk), tie būs derīgi līdz 2022. gada beigām. Apmeklējumi būs jāpiesaka iepriekš.

 • Ekskursija pa Preiļu pilsētu un parku kopā ar Latvijā vienīgo dziedošo gidi, baudot dziedājumu Preiļu parka kapelā
 • Ieejas biļetes uz diviem maksas pasākumiem Jūrkalnes dabas un atpūtas parka dabas koncertzālē “Vējturu nams”
 • Ekskursija ar gidu Dundagas pilī
 • Vienreizēja ieejas biļete uz visām Ventspils muzeja struktūrvienībām (Livonijas ordeņa pils, Amatu māja, H.Dorbes muzejs, Piejūras brīvdabas muzejs + brauciens ar Mazbānīti)
 • Ieejas biļete Engures Saieta nama vēsturiskās ekspozīcijas apskatei gida pavadībā
 • Alsungas pils apmeklējums
 • Ekskursija pa Alsungu (tai skaitā pils apmeklējums) gida pavadībā
 • Kuldīgas Adatu torņa un tajā esošās ekspozīcijas par adatu apmeklējums gida pavadībā
 • Ekskursija Dobeles Pilī gida pavadībā (4 personām)
 • Ekskursija Cesvaines pilsmuižas kompleksā
 • Dāvanu kartes spēlei “Dzelzceļa detektīvs” 4 personām Alūksnes Bānīša stacijā (2 gab.)
 • Ieejas biļete ar gida pakalpojumu Naujenes Novadpētniecības muzejā
 • Ekskursija Krāslavas pils kompleksā
 • Ekskursija atjaunotās Sabiles sinagogas ēkā un Sabiles Vīna kalnā
 • Krustpils pils apmeklējums gida vadībā un dalība “Auduma apdrukas darbnīcā”
 • Bauskas pils apmeklējums ģimenei (3 gab.) un audiogids latviešu vai angļu valodā. (Ģimene ir 1-2 pieaugušie un līdz 4 bērniem (7-18 g.v.))
 • Ieejas biļete Cēsu viduslaiku pils kompleksā (2 personām, derīga no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 1. septembrim)
 • Ekskluzīva iespēja apmeklēt Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torni diennakts tumšajā laikā un izjust pilnīgi jaunas emocijas, raugoties uz naksnīgo pilsētu no augstākā punkta Cēsīs
 • Brauciens ar plostu pa Mazo Ludzas ezeru, no kura paveras brīnišķīga panorāma uz Ludzas vecpilsētu, tai skaitā uz Ludzas pilsdrupām.
 • Teatralizēta ekskursija Ludzas pilsdrupās “Lūcijas nakts pasakas”
 • Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka dāvanu karte un ceļvedis ģimenei
 • Ieejas karte un dzirkstošs brīdis uz Stāmerienas pils Rietumu vai Dienvidu balkona divām personām

Otrā izloze tiks veikta pēc spēles noslēguma un uzvarētāji paziņoti 2021. gada 10. septembrī. Dalībnieki, kas būs sakrājuši vismaz 150 punktus, piedalīsies veicināšanas balvu izlozē, bet tie, kas būs sakrājuši vismaz 300 punktus, piedalīsies galveno balvu izlozē.
Dalībnieki, kuri sakrājuši vismaz 150 punktus, piedalīsies izlozē, kurā iespējams laimēt 10 suvenīru komplektus no Kultūras ministrijas un kampaņas dalībniekiem, kā arī sekojošas dāvanu kartes un grāmatas:

 • Dāvanu karte 20 eiro vērtībā no “Kuršu vikingu apmetnes”
 • Dāvanu karte 30 eiro vērtībā no atpūtas bāzes “Ods”
 • Dāvanu karte 25 eiro vērtībā no “Jura staļļi”
 • Aleksandra Kalvāna grāmata par zemūdens nirējiem un kuģiem “Dzelmes bruņinieki”
 • Ulda Siliņa grāmata “Mēs esam carnikavieši”
 • grāmata “Teikas par Dobeles pili”
 • grāmata “Dobeles muzeja raksti I”

Dalībnieki, kuri sakrājuši vismaz 300 punktus, piedalīsies izlozē, kurā iespējams laimēt sekojošas galvenās balvas:

 • nakšņošana Ungurmuižā ar nesteidzīgu brokastu baudīšanu 2 personām
 • nakšņošana, maltīte krodziņā un ekskursija Šlokenbekas muižā 2 personām
 • lidojums ar “Zērgli” Siguldā virs Gaujas senlejas

Balvas būs iespējams saņemt SIA “Komunikācijas aģentūra” birojā Blaumaņa ielā 5A-7, Rīgā, divu nedēļu laikā pēc izlozes rezultātu paziņošanas. Ja balvas saņemšana notiks citā veidā, par to Rīkotājs vienosies ar balvas saņēmējiem individuāli. Lai saņemtu balvu, jāuzrāda personas identitāti apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Ja balvu iegūst nepilngadīga persona, tās saņemšanā jāpiedalās vecākam vai likumiskajam aizbildnim (aprūpētājam), kas devis piekrišanu dalībai Spēlē, un jāuzrāda personas identitāti apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Spēles uzvarētāji tiks publiskoti mājas lapā, kā arī ar Spēles uzvarētājiem Rīkotājs sazināsies, rakstot e-pastu vai sūtot ziņu sociālajā tīklā “Facebook”. Spēles dalībnieks ir atbildīgs par saņemtās ziņas izlasīšanu (tai skaitā sociālā tīkla “Facebook” ziņojumu sadaļā “ziņojuma pieprasījumi”), atbildēšanu un ierašanos pēc balvas divu nedēļu laikā pēc rezultātu paziņošanas. Attiecīgi pēc pirmās izlozes 2. jūlijā pēc balvas jāierodas līdz 16. jūlijam, bet otrās izlozes, kas notiks 10. septembrī, balvas jāierodas saņemt līdz 24. septembrim. Ja līdz šiem datumam balvas saņēmējs nav vērsies pie Rīkotāja un nav atnācis pēc balvas, balva tiek anulēta.

Rīkotājs izmanto Dalībnieku personas datus Spēles īstenošanas nolūkā un grāmatvedības tiesību aktu prasību izpildei. Personas dati tiks izmantoti tikai ar mērķi identificēt Spēles dalībnieku statusu Spēles norises gaitā un, lai sazinātos ar balvu ieguvējiem. Sīkāk par personas datu iegūšanu, uzglabāšanu un apstrādi lasiet Privātuma politikā.

Vispārīgi noteikumi
Par piedalīšanos Spēlē nav jāmaksā dalības maksa vai jāveic preces vai pakalpojuma pirkums.

Rīkotājs patur tiesības atcelt Spēli vai saprātīgā veidā un atbilstoši piemērojamām tiesību aktu prasībām mainīt Spēles noteikumus vai balvas jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Dalībnieks nav tiesīgs saņemt balvu, ja tiek noskaidrots, ka Dalībnieks nav ievērojis šīs Spēles noteikumus, vai gadījumā, ja tiek konstatētas Dalībnieka krāpnieciskas darbības saistībā ar Spēli.

Balvas nevar izņemt naudā, apmainīt vai nodot atpakaļ. Dalībniekiem netiek segtas nekādas izmaksas, kas saistītas ar dalību Spēlē vai Balvu saņemšanu.

Rīkotājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu sevi pret neatbilstošām vai krāpnieciskām darbībām.

Rīkotājs neatbild par Spēles pārtraukšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, kas atrodas ārpus Rīkotāja kontroles.

Rīkotājs neatbild par tehniskām kļūdām, piemēram, interneta vai mājas lapas darbības pārrāvumiem, kas rodas tādu apstākļu rezultātā, kas atrodas ārpus Rīkotāja kontroles, vai jebkādām Dalībnieka pieļautām kļūdām.

Dalībnieks piekrīt, ka Rīkotājs neatbild par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas rodas, piedaloties Spēlē vai saistībā ar Spēli.

Uz Spēli attiecas Latvijas Republikas tiesību akti, un visi strīdi, kas saistīti ar Spēli, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

Ja Dalībniekam ir jebkādi jautājumi vai prasības par Spēli, Dalībnieks tiek aicināts no 2021. gada 26. maija līdz 2021. gada 24. septembrim sazināties ar Spēles Rīkotāju, rakstot uz [email protected] vai zvanot 67 201 460 darba dienās no plkst. 9:00 – 18:00.

Piedalies spēlē, lai atrastu Latviju un laimētu vērtīgas balvas!

Kultūras ministrija